Namen

Achterbergh - Zijderveld

Gebruik het zoekvenster

Achterbergh

Amelsvoort, van

Bakker

Beerling

Bloem

Boomkens

Boonstra

Borren

Bos, ten

Bouman

Braidotti

Bransen

Bregman

Broer

Bruinsma

Buuren van

Christaller (van Hezel)

Christis

Cloudt

Coolen

Coppes C.

Coppes H.

Cuypers

Dalen, van

Delden, van

Dohmen, M.

Doorman

Dijkstra (sprookjesverteller)

Engelen, C.

Engelen, E.

Engelen, L. 

Goodijk

Groot

Hartog den

Hek, van 't

Heumakers

van Hezel (Christaller)

Hoek

Hollak

Hootegem, van

Huizinga

Huijer

Hummels C.

Hummels H.

Jesse

Jonkergauw

Keijzer

Kessels

Kessener

Kleij, B. van der

Kleij-Regtering, TMC van der

Kommers

Korver

Laar, van

Laermans

Lazeroms

Lemaire

Lemmens, P.

Lemmens, W.

Losscher

Luyendijk

Luyten

Mak

Man, M. de,

Man, J-P. de,

Meijer

Metsemakers

Metze

Middelaar, van

Moeder

Moerkerken

Moorkamp

Mul, de

Nagel (zie J.B. Charles, index literatuur)

Nauta

Neef B

Nierop van,

Nieuwenhof, van den

Nieuwstadt, van

Nuchelmans

Nijs, de

Oosterling

Oss, van

Oudemans

Peer

Pels

Peperstraten, van

Peperzak

Polak

Pott, H.

Prins

Rau

Regtering

Rijbroeck, van

Rinnooy Kan

Scheffer, P.

Scheffer, M.

van Schie, Cees

van Schie, Leo

Schmetz

Schuiling

Schuyt

Simon

Sitter, de

Slagmolen

Slob

Smid

Smits

Snels

Sperna Weiland

Stel, M.

Stel, N.

Steunebrink

Strikwerda

Tongeren, van

Tweelingbroer

Twist, van

Vader

Verbeek, G.J.

Verbeek, PP

Verbrugge

Verdonschot

Vermeulen

Vijver, van de

Volberda

Vriend

Vriens

Vries, de

Waanders

Weggeman

Witteveen

Zonderland

Zus

Zwart

Zijderveld

Namen overig

Adorno - Wittgenstein

Gebruik het zoekvenster

Adorno

Arendt

Aristoteles

Bauman

Beck

Bieri (Mercier)

Blanchot

Blom

Bourdieu

Brinkmann

Butler

Canetti

Castells

Christaller

Dorrance Kelly

Dreyfuss

Erasmus

Ehn

Esposito

Floridi

Foucault

Friedman

Früchtl

Gadamer

Gehlen

Gherardi

Giddens

Greenbaum

Habermas

Hacker

Heidegger

Honneth

Jaspers

Jay

Kant

Loos

Luderer

Luhmann

Merleau-Ponty

Mintzberg

Montaigne

Moore

Müller-Lauter

Nagel

Nicolini

Nietzsche

Nussbaum

Plato

Rand

Ricoeur

Rouse

Safranski

Schatzki

Schorske

Schumacher

Sennett

Sloterdijk

Stegmaier

Stephenson

Stiegler

Strawson

Sullivan

Suri

Taylor

Thompson

Toulmin

Voegelin

Williams

Wittgenstein

Literaire auteurs en werk

Barnes - Zola

Gebruik het zoekvenster

Barnes, - Het tumult van de tijd (2016) - Alsof het voorbij is (2011)  74 Laat de Macht de woorden, want woorden kunnen de muziek niet bezoedelen. De muziek overstijgt de woorden: dat is haar doel, en haar grootsheid.
82 ‘De wolf kan niet spreken over de angst van de schapen’ zoals het heet.
166 Hij dacht wel eens dat er van alles een andere versie bestond.

van Bruggen, - Eva (1927, 1981) - Het huisje aan de sloot (1921, z.j.) - Prometheus (1919, 1980) De enige realiteit is het contrast. Zien we geen contrast, dan onderscheiden we niet, dan zien we dus niets, want we merken de dingen slechts op door hun contrast met andere dingen. De dingen immers bestaan door hun verschil met andere dingen, zodat ook mensen, in het geestelijke en stoffelijke, slechts bestaan door hun verschil met anderen. 

Byatt, - Posession (1990) - Het boek van de kinderen (2009, 2010) 303 De tentoonstelling (van 1900 in Parijs) was een gigantisch, buitensporig project, dat 600 hectare besloeg en 120 miljoen frank kostte. Er kwamen 48 miljoen betalende bezoekers - De biograaf (2000, 2001) 147 nu zag ik hier een merkwaardig concreet beeld van de verbindingen in het netwerk (  ), een oversteekplaats van talen

Camus, alles in mijn kast (bijna) - zie ook de biografie door Iris Radisch  - Camus. Das Ideal der Einfachheit (2013, 2014 pb) - voorblad de tien meest geliefde woorden van Camus: de wereld, het lijden, de aarde, de moeder, de mensen, de woestenij, de eer, de misère, de zomer, de zee

Charles J.B. (Nagel), - Volg het spoor terug (1953, 1963) Veel later ben ik tot de ontdekking gekomen dat het pas in de laatste plaats onze tegenpartij is, die onze naoorlogse reakties bepaald heeft, en veel eerder onze eigen mislukte houding. De eigen fouten werken zich in de regel op twee geheel verschillende manieren uit: men vergeeft zichzelf haastig door ook de tegenstander te verontschuldigen, òf men straft zichzelf in de vijand en wreekt aldus op hem de teleurstelling over zichzelf. - Van het kleine koude front (1962)

Child, - The visitor (2000), 387-389 (vertaling 2001, De bezoeker 271-274, sociologie van de mobiel) Je klapt je telefoon open en doet of je iemand belt. Nu ben je onzichtbaar. In een straal van zeven meter staan nog tien mensen zoals jij - Brandpunt (2001, 2003) 237 'Overal beschermt het wettelijk gezag de bestaande hiërarchie' (Marcuse)

Claudel, - Het onderzoek (2010, 2011), 124-127 De tijd dat we de straat op gingen etc.

Enquist, - Contrapunt (2008) muziek, rouw, literatuur als een 'intieme toestand'

Erasmus, - Lof der zotheid (1509, 1978), 56, Filosofen zijn volkomen ongeschikt voor de practijk van het dagelijks leven - zie ook de biografie van Erasmus door Huizinga (1924, 1978) 92 Door het hele werk heen klinken steeds twee thema's door elkaar: dat van de heilzame dwaasheid, die de ware wijsheid is en dat van de gewaande wijsheid, die louter dwaasheid is.

de Goncourt, - Dagboek 1851-1896 (1985, 2014): 270 Vandaag heb ik La Conquête de Plassans van Zola in een hoek gegooid, omdat ik er niet tegen kon het fraaie gele deeltje, zo vers gedrukt, met zijn gloednieuwe omslag, op tafel te zien liggen. Het leek of het me vroeg: “En jij, jij bent dus helemaal uitgeschreven”?’ (Dagboek, 31 mei 1874, 270). 

Flaubert (lid van het vriendengroepje) bekritiseert het kermisachtige vertoon waarmee Zola het succes van zijn boeken een handje helpt (zijn leerstellingen en naturalistische geloofsbelijdenissen).
Zola antwoordt daarop met een veelzeggende verdediging: waarom hij aan zijn journalistieke werk, dat hij moest doen om daarnaast aan literatuur te kunnen werken, iets van een charlatan heeft overgehouden. Hij lacht net als de anderen om het woord Naturalisme, 

292 ( )’toch zal ik het blijven gebruiken, omdat het nu eenmaal een naam moet hebben, zodat het publiek gelooft dat het om iets nieuws gaat’ .

Harris, - Imperium (2006), Lustrum (2009), Dictator (2015) Tiro zegt over Cicero dat hij zich er niet op beroemt filosoof te zijn maar wel weet dat iets wat zijn toppunt bereikt lijkt te hebben, in alle zekerheid al met zijn vernietiging bezig is.

De uitspraak van Tiro duidt op wat filosofie niet is: louter op bewijsbare (logische of empirische) argumenten gebouwde redeneringen. Goede filosofie als taal in bovenstaande zin, belichaamd door historische mensen in specifieke tijden en op bepaalde plekken, gaat juist – met alle prudentie die dat vergt van degene die zich wil uitspreken (en dat is al moeilijk zat) – ook over het nog onbewijsbare, maar wel voor beslissingen relevante. Over het nog ondoordringbare dat er wel is en een invloedsfactor is. Dus ligt de filosofische taal tegen alle levenssferen aan, zonder daarmee samen te vallen

Kapuscinski, - Reizen met Herodotos (2005), 259 Zoals ik vroeger verlangde naar het overschrijden van een grens in de ruimte, zo raakte ik nu gefascineerd door het overschrijden van een grens in de tijd.

Krasznahorkai, - De melancholie van het verzet (1989, 2016) 176, 177 ( ) de zinnen die hij in stelling bracht betekenden niets meer, de superioriteit en de arrogantie van de rede waren zinloos geworden, aangezien de betekenis van de woorden was gedoofd als het licht in een zaklamp met een lege batterij’.

Kundera, - L'art du roman (1986) 42-44 (sinds het begin van de 1e wereldoorlog gaan alle catastrofes over de hele wereld) et par conséquent , nous sommes de plus en plus determines de l'extérieur, par les situations auxquelles personne ne peut échapper, et qui, de plus en plus, nous font ressembler les uns les autres.

Lenz, - Deutschstunde (1968) de zoon steelt schilderijen en verbergt ze om te voorkomen dat zijn vader (politie, volgt aanwijzingen over 'entartete Kunst') ze vernietigt
-, Exerzierplatz (1985) prachtig portret van een jongen die in zijn 'Chef', die een militair oefenterrein transformeert in een weelderige planten- en bomenkwekerij, zijn grote voorbeeld ziet  

Lewinsky, - Terugkeer ongewenst (2011, 2012) 227 Geënsceneerd heb ik altijd. Dat is me waarschijnlijk aangeboren. ( ) Zelfs als ik op de planken stond, gaf ik mezelf constant een rol. Niet de rol die het stuk tekst voor me op het oog had, maar die van acteur. Ik stond de hele tijd als mijn eigen regisseur naast me. Ik spéélde te toneelspeler altijd alleen maar

Loof de, - De vijand van binnen (2012) Wenen 1914 Ignatz leest na een meditatie van een half uur (in de kristalheldere diepte van het niets) maxime 181 uit het Handorakel van Graciàn: 181 De waarheid maar niet de hele waarheid (in mijn Salamander  uitgave: Gracián, 2002, 181 Zonder te liegen niet elke waarheid uitspreken)

Mantel, - Wolf Hall (2009) - Bring up the bodies (2012) -

De onstuitbare opkomst van Thomas Cromwell aan het begin van de 16e eeuw (tijd van Erasmus en Thomas More). Een verslag van wat hij in de loop van zijn ambtsleven in dienst van Henry VIII te weten komt over de menselijke natuur. Tijdens het proces tegen Anna Boleyn, op het hoogtepunt van zijn macht, leert Cromwell daar meer over dan hij ooit tevoren wist (Bring up the bodies, 385).

Márai, - Kentering van een huwelijk (2005) 197 Je weet toch dat in het leven van iedere mens ( ) een persoon aanwezig is die zijn advocaat, cipier, rechter maar ook een beetje zijn medeplichtige is. Ik noem deze persoon altijd ‘de getuige’.

Martin du Gard, - De Thibaults (2 delen, 1922/1936; 2014/2015) -

deel 2 De schrijver portretteert Jacques in juni 1914 terwijl die stil zit te poseren voor de straatarme schilder…Van het maken van een schilderij wordt een schilderij met woorden gemaakt, je ziet het schilderij geschilderd worden mét de uiterlijke en innerlijke kenmerken van situatie en personen erbij. Mooier geschreven sociologie is er niet.
Want het openingstafereel loopt verder, microscopisch, naar de groep waarvan beide deel uitmaken, tot en met de gedeelde armoede en de manier waarop deze anarchisten en socialisten in Genève zich politiek uiten over de noodzakelijke veranderingen in de internationale wereld. Met een typering van de soort revolutionairen: de voorvechter, de vakman en de leider. Jacques is geen van drieën, maar wel een door iedereen geliefd luisterend oor aan wie je ook persoonlijke dingen durft te vertellen.

Mercier (Bieri), - Perlmann's Schweigen (1995)  139 ( ) Sprache schuf Gegenwart dann, wenn man sich in sie hineinfallen ließ, wenn man in ihr schwamm, mit ihr spielte, und nicht wenn man sie sezierte 283 Vielfalt der beherrschten Sprachen, das war Freiheit, und die eigenen Grenzen ganz weit ins Exotische hinausschieben zu können, das mußte eine ungeheure Steigerung des Lebensgefühls sein, ein wahrer Freiheitsrausch. (er) wußte ( ) auf einmal, was er hätte sein mogen: ein Langstreckenläufer durch alle Sprachen der Welt hindurch, mit viel leeren Raum um sich, und ohne die Verpflichtung, mit den Menschen auch nur ein einziges Wort zu wechseln. ( ) die Art von Gegenwart und Freiheit ( ) die entstand, wenn man kurz hintereinander mehrere Sprachen durchschritt.

   , - Nachttrein naar Lissabon (2004) 

Gregorius transformeert cultureel zichzelf door het leren van een andere taal en het opzetten van een andere bril, door Bern in te ruilen voor Lissabon, door zijn eigen persoon te spiegelen aan die van Prado met wie hij de fascinatie voor taal deelt. Voor degene die zich niets kan voorstellen bij het openen van de kloof tussen biografisch gesitueerd zelf en reflexief zelf (Kögler, 1999): dat is precies wat de roman Gregorius laat doormaken doordat deze zich op Prado’s leven richt en dat vervolgens weer op zijn eigen leven betrekt. Achter deze rol van taal schuilt een wijsgerige benadering die het analyseren van de vormgeving van het zelf en het begrijpen van het zelf tegen de achtergrond van een cultureel tijdperk mogelijk maakt.

Montaigne, - Essais (1580/1588, 2004) 1242 Laat, lezer, ook deze proeve en dit derde deel van mijn uit stukjes opgebouwde zelfportret hun loop maar nemen. Ik voeg toe, maar verbeter niets

Mortier, - De spiegelingen (2014) 46  De eenzaamheid van de jeugd raakt aan die van de ouderdom. De eerste is nog onbeschreven, de tweede getekend door het spijkerschrift van het verlies

Palmen, - Logboek van een onbarmhartig jaar (2011), ‘Ik zeg tegen hem dat hij de taal gebruikt om de werkelijkheid te verfraaien en weg te maken, terwijl ik de taal beschouw als een instrument om de werkelijkheid te doorgronden en te ontrafelen. Hij zegt dat ik precies hetzelfde doe met mijn strenge ballotage, met mijn kritiek, met mijn oordeelslust, met mijn apodictische stelligheden. “Jij maakt ook de werkelijkheid weg,” zegt hij, “maar jij valt aan vanaf de andere kant”’.

Hoe eens ben ik het met haar standpunt. En met zijn kritiek. Misschien is het verstandig om in het vervolg ook verschillende filosofische talen alleen nog maar te zien als verschillende manieren om de werkelijkheid weg te maken.

Poschmann, - Die Sonnenposition (2013), 207 [19] Gedächtnispaläste; over de psychische verlamming als gevolg van de last van de (duitse) geschiedenis

Rand, - Atlas Unshrugged (1957, 1996) 87 ( ) This was reality, she thought, this sense of clear outlines, of purpose, of lightness, of hope. ( ) ‘We haven’t any spiritual goals or qualities. All we’re after is material things. That’s all we care for’ (idem) .

Schlink, - De thuiskomst, (2005, 2006) 207 Anders dan de religie gaat de filosofie uit van de gelijkberechtiging van goed en kwaad. Het goede zonder het kwaad past de mens even weinig als het kwaad zonder het goede.

Sebald, - Austerlitz (2001), 138-143 En toch was lezen en schrijven altijd mijn favoriete bezigheid geweest (  ) als ik het doorlas vond ik het steeds zo fundamenteel verkeerd dat ik het ter plekke moest vernietigen en opnieuw moest beginnen - De ringen van Saturnus (1997, 2007)

Shannon, - The bone season (2013)

Stewart, - De ketter en de hoveling (2008), 331 De diepste waarheid van de veelzijdige levenswijze van de grote hoveling is eenvoudigweg deze: Leibniz handelde als een spinozist, en tegelijk was hij volkomen anders dan Spinoza

Stifter, - Der Nachsommer (1857) zie deel 1 hoofdstuk 3 [2] Proefstation voor de wereldondergang

Tesich, - Karoo (1998, 2004) 325 Life, it seems is not meaningless, but, rather, so full of meaning that its meaning must be constantly murdered for teh sake of cohesion and comprehension. For the sake of a storyline.

Vidal, - Myra Breckinridge (1968) de (eerste) onverbloemde uiting van feminisme en transsexualiteit

Whyte, - Crossing the unknown sea: work as a pilgrimage of identity (2002)

Williams, Stoner (1965, 2012) 275 He had conceived wisdom, and at the end of the long years he had found ignorance

Woolf, - De jaren (1931, 2017) - over de jaren 1889-1931 waarin op alle sociale lagen sprake is van individualisering gekoppeld aan behoefte aan zelfkennis. Een van de kwesties is hoe je de ander kunt kennen als je jezelf zo slecht kunt kennen. En hoe die twee samen dan in ’s hemelsnaam goede wetten kunnen maken en andere beslissingen kunnen nemen die vooruitgang brengen. Memorabele passages gaan over de snel aan auto’s (in plaats van de paarden en koetsjes) in straten wennende mensen. En over de telefoon die afstanden tussen mensen overbrugt en daarbij vraagt de hoofdpersoon zich dan al af of er een tijd komt wanneer je de ander aan de andere kant van de lijn ook kunt zien als je met elkaar belt. - Mrs. Dalloway (1925) - To the lighthouse (1927)

Zafón, - De schaduw van de wind (2001, 2004) - Het spel van de engel (2008, 2009) 184 Hoe verder ik in de tekst kwam, des te meer bekroop me het gevoel dat ik de landkaart van een zieke, gebroken geest doorliep. Met elke regel had de schrijver, zonder het te weten, zijn afdaling in een afgrond van wanen gedocumenteerd. Het laatste en derde deel van het boek, ten slotte, leek te getuigen van een poging tot ommekeer, een vertwijfelde schreeuw vanuit de cel van zijn redeloosheid om te ontsnappen aan het donkere labyrint dat zich in zijn geest had geopend.

Zola, - De Rougon-Macquart cyclus (20 delen, 1871-1893) In 1893 verschijnt het laatste deel Dokter Pascal. Zola verpakt daarin de erfelijkheidsleer in een naturalisme (zie de Goncourt). In dokter Pascal lees ik wat mijn lot bij een hartinfarct geweest zou zijn als ik in de tijd geboren was. Elke hartlijder nu zal nog steeds de beschrijving herkennen die Zola geeft van dokter Pascal’s doodsstrijd – en blij zijn dat hij met medische technologie te maken heeft die effectief hart- en vaatproblemen oplost.

Zweig, - De wereld van gisteren (1942) 'terwijl de meeste anderen er niet toe kunnen besluiten iets wat ze weten te verzwijgen, en met een zekere verliefdheid zichzelf meer en diepgaander dan ze eigenlijk zijn willen laten zien'

Stijl iconen

Anna - Wonderland

Gebruik het zoekvenster

Anna (Birdy)

Aretha (Franklin)

Arkani-Hamed

Banksy

Bear

Blok, de

Bowie

Cassius Clay (Muhammed Ali)

Cromwell

Cruijff

Den Ouden Dam

Deutscher

Dylan

3-D printer

Heinrich

Heinwin

Hofland

Kytopia

Landmesser (August)

Large Hadron Collider

Lesbos

Lou Soulei

Machu Picchu

Mandela

Manuel (Fawlty Towers)

Matthijs ('de media LHC')

Messi

Met het oog op morgen

Occupy Wall Street

Philae

Pokémon-Go

Reed

Romy Schneider (Sisi)

Stromae

Voyager

van der Weijden

Wonderland

Onderwerpen

Aanbestedingen - Zorg

Gebruik het zoekvenster

Aanbestedingen

Aandeel/AEX

Aanslagen

Aardbevingen

Accountants

ACTA

AFM

Agnotology

Architectuur

Atletiek

Baak

Bureaucratie

Chronisch reflecterende subjectiviteit

Commissie (Cohen; Elias; Halsema etc.)

Crisis (zie ook parkeergarage)

Customer media wereld

Denken

Denkstijlen

Design thinking

Dialoog

Dow Jones

Empathie

Enquête Commissie  

Ervaring (culturele, herstructurering van)

Ervaring (empathische)

Existenz (zie Jaspers)

Fact checking

Festivals (en oorlog)

Film

Fin de Siècle Vienna (zie Schorske)

Financiële sector

Fin-de-Siècle Vienna

Formaatstress

Fraude

Functionele differentiatie

Gaswinning

Geschiedenisfilosofie

GGZ

Grens

de Groene

Harmonie

HPO (high performance organization)

Individualisering

Informatie

Informatietechnologie

Infosfeer

Infrastructuur

Jeugdzorg

Joppe

Kanteling

Klein en Groot Dochteren

Kunst

Lean

Libor

Literatuur

Materie (donkere)

Mensbeeld (psychologisch; neurologisch)

Metropool

Migratie

Mimesis

Moderniteit 

Muziek

Netwerkanalyse (Stephenson)

Objectief denken

Occupy Wallstreet

Ondertussen

Onderweg

Onderwijs

Organisatiestructuur

Ouden Dam den

Parkeergarage

Parlementaire Enquête

Perspectivity

PGB

Platform

Politiek

Praktijktheorie

QRM

Rationalisering (rede)

Recht (justitie)

Rede

Resonantie

Responsieve organisatie

Ruimte voor rede en existentie

Rijnlandse verhoudingen

Samenspel

Social media

Sociotechniek

Sport

Structuur

Structurele koppeling (sociaal / psychisch systeem)

Systeem

Systeembeveiliging

Systeemcrisis

Systeemdenken

Systeemorganisaties

Subject-object

Taal

Technologie

Transcendentie

Turnen

Tussenpersoon

Tussenwereld

Veiligheid

Verjaardag

Verstand

Verzet

Vluchtelingen

Voetbal

Waarnemen

Wenen

Wielrennen

Woningcorporaties

Yoga

Zorg

A-Z

A-Z (selectie)

Gebruik het zoekvenster

A

ABN Amro

Accenture

Aegon

AEX

AFM

Ahold Delhaize

Alibaba

Amarantis

Amazon

Apple

Artsen zonder grenzen

B

Barclays

Bayern Monsanto

Belastingdienst (Ministerie van Financiën)

Bernhove

Bromont

Buurtzorg

C

Cap Gemini

CBS

Cirque du Soleil

Concertgebouworkest Koninklijk

Consumentenbond

D

Deloitte

Diginotar

DSM

DSW

E

ECB

Ernst & Young

Esdégé-Reigersdaal

F

Facebook

Flanders Synergie

Foxcon

G

GGZ

Goederenhubs

Google

H

Halfords

HBO raad

I

IBM

Ideo

IMF

Imtech

ING

In Holland

K

KLM (AirFrance)

KPMG

M

Maasstadziekenhuis

Meavita

Menzis

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Ministerie van Financiën

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Minister voor Wonen en Rijksdienst (Rutte II)

Miss Etam

N

NIBC

NS

O

Ordina

P

Politie Nationale

PO Raad

Prorail

PSA Peugeot Citroen Opel

PWC

R

Rabobank

Radboud Universiteit

RBS

S

SCP

Schoenenreus

Shell

Sky

SNS (Volksbank)

Starbucks

STS Round table

SVB

Svenska Handelsbanken

T

Tesla

TNO

TSN

U

UdSki (Ulbo de Sitter kennis instituut)

UMC Leiden

UMC Radboud

UMC Utrecht

Universiteit Tilburg

Universiteit Twente

UWV

V

V&D

Vecozo

Verity (Google)

Vestia

VGZ

VNG

Volkswagen

W

Walmart

WNF

Y

IJsselmeerziekenhuizen

Z

Zuyderland (vh Atrium Orbis)

Aangehaalde literatuur

Achterbergh tot Luhmann

A

Achterbergh en Riesewijk, 1998, Polished by Use, diss. Nijmegen, 1998 (Eburon)
Achterbergh en Vriens, 2009, Organizations. Social systems conducting experiments (Springer)
- , 2014, Dark organizational infrastructures: some advice to the 'perverted designer', in Schouteten e.a. (red), HRM, het nuttigheidsdenken voorbij? (Boom|Lemma)
- , te verschijnen, Organization development. Designing interventions in Organizations Routledge) 
Adorno, (1951), 1980, Minima Moralia, GS 4 (Suhrkamp)
- , (1958), 1974, Noten zur Literatur (Suhrkamp)
- , (1962/1963), 1973 en 1974, Philosophische Terminologie 1 en 2 (Suhrkamp)
- , (1965), 1998, Metaphysik. Begriff und Probleme (Suhrkamp)
- , (1966), 1973, Negative Dialektik (Suhrkamp)
- , (1970), 1980, Ästhetische Theorie (Suhrkamp)
Adorno Handbuch, 2011, Klein e.a. red. (Springer)
van Aller, 2001, Levenskunst van twee vrouwen (Damon)
Arendt, 2012 (1971), Denken (Klement-Pelckmans)

B

Bakker, 1969, De geschiedenis van het fenomenologisch denken (Aula)
Bauman, 2000, Liquid modernity (Polity Press)
- , 2007, Liquid times. Living in an age of uncertainty (Polity Press)
Beck, 2007, Weltrisikogesellschaft (Suhrkamp)
Beerling, 1978, Het cultuurprotest van Jean Jacques Rousseau (Van Loghum Slaterus)
Bernstein, 2010, The pragmatic turn (Wiley)
Bertram, 2011, Metaphysik und Metaphysikkritik, in Adorno Handbuch (Springer), 405-414
Bieri, 2001, Das Handwerk der Freiheit (Wissenschaftliche Buchgesellschaft/Carl Hanser)
- , 2012, Hoe willen wij leven? (Wereldbibliotheek)
- , (2013), 2015, Eine Art zu Leben (Fischer)
Bjerkness, Ehn, Kyng (eds), Computers and democracy (Avebury)
Blanchot, 1957, Le dernier homme (Gallimard)
Blom, (2008), 2009, Der taumelnde Kontinent. Europa 1900-1914 (Hanser)
Boomkens, 2011, Erfenissen van de Verlichting (Boom)
Boonstra, 2010, Leiders in cultuurverandering (Van Gorcum)
- , 2017, Veranderen van maatschappelijke organisaties (Business Contact)
Borgmann, 1999, Holding on to reality (Chicago)
Borren, 2012, Oordelen in donkere tijden, Filosofie 22/5, Hannah Arendt, 2-13
Bos ten, 2014, Water. Een geofilosofische geschiedenis (Boom)
- , 2015, Bureaucratie is een inktvis (Boom)
- , 2017, Dwalen in het antropoceen (Boom)
Bouman, 1953, Revolutie der eenzamen (van Gorcum)
- , 1969, Een handvol mensen (van Gorcum)
Bourdieu, (1972), 1979, Outline of a theory of practice (Cambridge)
Braidotti, 1992, Van subject veranderen. Metafysica en metabolisme. Dossier Braidotti, Krisis 46
- , 2018, Posthuman Glossary (Bloomsbury)
Bransen, 1997, Zoeken naar de juiste woorden, in Cuypers en Lemmens (red.), Charles Taylor, 175-192 (Pelckmans/Kok Agora)
Brinkmann, 2016, Diagnostic cultures (Routledge)
Burge, 2013, Cognition through understanding (Oxford)
Burns en Stalker, 1961, The management of innovation (Tavistock)
Burrell en Morgan, 1979, Sociological paradigms and organizational analysis (Gower)
Butler, 2005, Giving an account of oneself (Fordham)

C

Canetti, 1960, Masse und Macht (Fischer)
Castells, 2012, Networks of outrage and hope: social movements in the internet age (Polity Press)
Ceton e.a., 2012, Vrouwelijke filosofen (Atlas)
Chandler, 1962, Strategy and structure (MIT)
Christensen, 2009, The innovator’s prescription (Harvard)
Christis, 1998, Arbeid, organisatie en stress (diss. ’t Spinhuis)
- , 2001, Realistic umpires and mapmakers (concept)
- , 2009, Wat is slim organiseren? Lectoraatsrede Hanzehogeschool Groningen
- , 2011, De moderne sociotechniek als theoretische onderbouwing van Lean. M&O 65/1, 96-114
Christis, Achterbergh, van Laar, 2018, Multidimensionaal organiseren: is dat slim? M&O 72/1, 4-29
Chritchley, 1997, Very little…almost nothing (Routledge)
Cloudt, 2015, Organisatieontwikkeling bij woningcorporaties, (BoomLemma)
Coolen, 1992, De machine voorbij (Boom)
Coret, Felser e.a., 2014, Weten hoe het werk werkt. De Vanguard methode (Vakmedianet)
Cuypers, 1994, Persoonlijke aangelegenheden (UP Leuven/van Gorcum)
Cuypers en Lemmens, 1997, Charles Taylor (Pelckmans Kok Agora)

D

Dalen van, 2012, Zorgvernieuwing (BoomLemma)
Dalen van, Slagmolen en Taen, 2009, Mindful organiseren (Apollo)
Danto, 1998, After the end of art (Princeton)
Dehue, (2008), 2010, De depressie epidemie (Augustus)
- , 2014, Betere mensen (AtlasContact)
Delden van, 2011, Samenwerking in de frontlijn, in M&O
Dethier, 1993, Het gezicht en het raadsel (VUB)
Dessaur, 1980, De droom der rede. Het mensbeeld in de sociale wetenschappen (Nijhoff)
Dinten van, 2002, Met gevoel voor realiteit (Eburon)
Donaldson, 1996, The normal science of structural contingency theory, in Handbook of Organization Studies, 57-77
Dongen van, e.a., 1997, Een kwestie van verschil (Eburon)
Doorman, 2004, De romantische orde (Bakker)
Doorman en Pott, 2000, Filosofen van deze tijd (Bakker)
Dreyfus en Dorrance Kelly, 2011, All Things Shining (Free Press)
Dupré, 2004, The enlightenment and the intellectual foundations of modern culture (Yale)
Dijck van, 1972, Organisatie in verandering: sociologische modellen van veranderingsprocessen in organisaties (diss. Nijmegen - Universitaire Pers Rotterdam)

E

Ehn, 1988, Work-oriented design of computer artifacts (Arbetslivscentrum)
Engelen en Felser, 2009, De baron van Münchhausen voorbij: organisatieontwikkeling door systeemtheoretisch actieonderzoek, in Smid en Rouwette, 189-193
Elster, 1979, Ulysses and the sirens (Cambridge)
- , 1999, Alchemies of the mind (Cambridge)
- , (2006), 2009, Reason and rationality (Princeton)
Espejo (a.o.), 1996, Organizational transformation and learning (Wiley)
Ette, 2011, Beckett als philosophische Erfahrung, in Adorno Handbuch (Springer), 214-218

F

Ferguson, (2011), 2012, Civilization. The west and the rest (Penguin)
Florida, 2002, The rise of the creative class (Basic Books)
Floridi, 2010, Philosophy of information: ten years later, Metaphilosophy 2010/3, 402-419
- , 2011, Philosophy of information (Oxford)
- , 2012, The ethics of information (Oxford)
- , 2014, The fourth revolution (Oxford)
Foucault, 1966, De woorden en de dingen (Ambo)
- , 1986, De verbeelding van de bibliotheek (Sun) – daarin over Blanchot 95-123
Friedman, 1989, Computer systems development (Wiley)
Fromm, 1970, Revolutie van de hoop (Bijleveld)
Früchtl, 2006, De strijd van het zelf met zichzelf. Adorno en Heidegger over de moderniteit, Krisis 2006/4, 29-42
- , 2011, “Groβartige Zweideutigkeit”, in Adorno Handbuch (Springer), 311-317
Fuchs, 2014, The virtual other. Empathy in the age of virtuality, Journal of consciousness studies, 21, 5-6, 152-173
Fuchs, Breyer, Mundt red., 2013, Karl Jaspers’ philosophy and psychopathology (Springer)

G

Gadamer, 1960, Wahrheit und Methode (JCB Mohr)
- , 1976, Philosophische Lehrjahre (Klostermann)
- , 1977, Kleine Schriften IV (JCB Mohr)
Gehlen, 1957, Die Seele im technischen Zeitalter (Rowohlt)
- , 1961, Anthropologische Forschung (Rowohlt)
- , (1962) 1971, Studien zur Anthropologie und Soziologie (Luchterhand)
Gergen, 2009, Relational being (Oxford)
Gerhardt, 1999, Selbstbestimmung. Das Prinzip der Individualität (Reclam)
Geurts, 2015, Over systemen, organisaties en grenzen. Afscheidsrede UvT
Gherardi, 2011, Organizational learning: the sociology of practice (pdf Researchgate)
Giddens, 1990, The consequences of modernity (Stanford)
Gleick, 2011, The Information (Vintage)
Govers en Südmeier, 2011, De Sitter in het informatietijdperk, M&O 65/2, 31-46
Greenbaum, 1979, In the name of efficiency (Temple UP)
- , 1985, Windows on the workplace (Monthly Review Press)
Groot, 1998, Twee zielen (Sun)
- , 2017, De geest uit de fles (Lemniscaat)
Grenz, 1974, Adornos Philosophie in Grundbegriffen (Suhrkamp)

H

Haan de, 2005, Kiezen van oplossingen, in Schuiling, Heine (red.), Leren stimuleren, 44-51, (Van Gorcum)
Habermas, 1971, Philosophisch-politische Profile (Suhrkamp)
- , 1979, Stichworte zur <Geistigen Situation> der Zeit (Suhrkamp)
- , 1981, Theorie des Kommunikativen Handelns
- , 1985, Die neue Unübersichtlichkeit (Suhrkamp)
- , 1985, Der Philosophische Diskurs der Moderne (Suhrkamp)
Habermas, Luhmann, 1971, Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie? (Suhrkamp)
Hacker, (2007), 2010, Human nature: the categorial framework (Wiley-Blackwell)
- , 2013, The intellectual powers. A study of human nature (Wiley-Blackwell)
Haraway, 1984, Cyborg manifesto, in Haraway, 1991, Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature (Routledge)
Harari, (2015), 2017, Homo Deus. A brief history of tomorrow (Vintage)
Hartmann, 1997, Philosophische Grundlagen der Psychologie (Wissenschaftliche Buchgesellschaft)
Hassard, 1996, Images of time in work and organization, Handbook of Organization Studies, 581-599
Heidegger, 1947, (Brief) Über den Humanismus (Klostermann)
Heijne, 2015, Kleine filosofie van de volmaakte mens (Prometheus)
Hezel van, De inrichting van de IJsselmeerpolders (cannonnoordoostolder.nl)
Homan, 2013, Het et-cetera principe (Boom)
- , 2016, Locating complex responsive process research in the approaches of theorising about organisations, Int. J. Business and Globalisation, Vol. 17, No. 4, 491–513.
Hootegem, van e.a., 2011, Sociotechniek op nieuwe markten, M&O 65/2 46-60
Horkheimer, Adorno, (1947), 1987, Dialektik der Aufklärung, Adorno GS band 3 (Suhrkamp)
Hummels, C., 2012, Matter of transformation. Sculpting a valuable tomorrow, oratie TU Eindhoven (vimeo; slideshare)
Hummels, H. e.a., 2003, De responsieve onderneming (Van Gorcum)
Huysmans, F., 2009, Het levenswerk van een radicale vernieuwer: de maatschappijtheorie van Niklas Luhmann, in: Academische Boekengids 75

J

Jansen, 2010, Triptiek van de tijd. Geschiedenis in drievoud (Vantilt)
Jaspers, 1931, Die geistige Situation der Zeit (de Gruyter)
- , (1931), 2008, Philosophie (Springer)
- , (1949) 1983, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte (Piper)
- , (1950), 1980, Zu Nietzsches Bedeutung in der Geschichte der Philosophie, in Salaquarda, red., Nietzsche, 50-63 (Wissenschaftliche Buchgesellschaft)
- , 1951, Inleiding tot de philosophie (Born) (ook in: Jaspers, (1976), 2013)
- , (1957), 1967, Kant (uit Die groβen Philosophen) (Aula)
- , 1966, Leonardo en Nietzsche (Aula)
- , (1976), 2013, Was ist Philosophie? Ein Lesebuch (Piper)
Jay, 2017, Reason after its eclipse

K

Kahneman, 2011, Ons feilbare denken (Business Contact)
Kant, 1784, Beantwortung der Frage: was heiβt Aufklärung?
Kessels, 1997, Socrates op de markt (Boom)
- , 2002, Vrije ruimte (Boom)
- , 2006, Het poëtisch argument (Boom)
- , 2017, Socrates, maak muziek! (Boom)
Kessener en van Oss, red., (te verschijnen), Meer dan de som der delen (Vakmedianet)
Kleij van der B., 2003, De levenskunst van het lichaam (Damon)
Kleij-Regtering van der TMC, 2004, ZIJn en ScHIJn (diss. Nijmegen)
Korver, 1976, Déjà vu, De Gids jaargang 136, 59-72
Kracauer, (1963), 1971, Das Ornament der Masse (Suhrkamp)
Kuipers, van Amelsvoort en Kramer, 2010, Het nieuwe organiseren (Acco)

L

Laar van, Achterbergh, Christis en Doorewaard, 2015, Shared services: hoe effectief is de regieorganisatie? M&O Tijdschrift voor Management en Organisatie, 69 (4), 76-102,
Laermans, 1992, Emile Zola als schrijvend intellectueel, Krisis 46, 19-33
- , 1999, Communicatie zonder mensen (Boom)
- , 2013, Niklas Luhmann, in: Celikates e.a. (red.), De nieuwe Duitse filosofie. Denkers en thema’s voor de 21e eeuw, p. 501-516, (Boom)
- , 2016, Andermaal Adorno? Over Jelle Baans Adorno, noch einmal, in De Witte Raaf editie 181, mei-juni 2016
Lear, 1988, Aristotle: the desire to understand (Cambridge)
Lemaire, 1976, Over de waarde van kulturen (Ambo)
- , 2010, De val van Prometheus (Ambo|Anthos)
- , 2017, Onder dieren (Ambo|Anthos)
Lemmens, P., 2006, Techniek en bezinning hand in hand? Peter Sloterdijk over de homeotechnische revolutie, in Filosofie in Bedrijf, 17/1, 32-46
- , 2011, ‘This system does not produce pleasure anymore’. Interview with Bernard Stiegler, Krisis 2011/1, 33-41
- , 2016, The Posthuman Fable. Questioning The Transhumanist Imaginary (draft) New Industrial World Conference, Paris 14 December 2016
- , 2017, (met Yuk Hui), Reframing the technosphere, Krisis 2017/1, 26-41
Lemmens, W., 1994, Zelf en gemeenschap. De paradox van de moderne identiteit volgens Charles Taylor, TvF 1994/1, 117-133
- , 1997, Een hermeneutiek van de moderne identiteit. De filosofie van Charles Taylor, in Cuypers en Lemmens, red., Charles Taylor (Pelckmans/ Kok Agora)
Losscher, 1997, Organisatiebesturing in een nieuw licht (eigen beheer)
- , 2005, Shades of meaning (diss. Nijmegen)
Luhmann, 1975, Interaktion, Organisation, Gesellschaft, in Gerhard (red.), Die Zukunft der Philosophie (List)
- , 1984, Soziale Systeme, (Frankfurt a.M.)
- , 1986, Ökologische Kommunikation, (Opladen)
- , 1995, Die Kunst der Gesellschaft, (Frankfurt a.M.)
- , 2000, Organisation und Entscheidung, (Opladen)
- , 2002, Einführung in die Systemtheorie (Heidelberg)
- Interviews op youtube
Luhmann Handbuch, 2012, Jahraus, Nassehi e.a. red. (Springer)
Luyten, 2015, Het geluk van Limburg (Bezige Bij)

Aangehaalde literatuur

de Man tot Zijderveld

M

Mak, 2012, Reizen zonder John (Atlas)
Man de, M., 2013, De ontwerpfactor (Mediawerf)
Martelaere de, 1993, Een verlangen naar ontroostbaarheid (Meulenhoff/Kritak)
Martens, Ortmann, (1992), 2014, Organisationen in Luhmann’s Systemtheorie, in: Kieser, Ebers (red.), Organisationstheorien, 1992, (7e druk, 2014, Kohlhammer)
Marx, 1852, Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte, MEW 8, 114-207
McGilchrist, 2010, The master and his emissary (Yale)
McGinn, 1997, Wittgenstein and the Philosophical Investigations (Routledge)
Meijer, 2011, M. Vasalis. Een biografie (Van Oorschot)
Middelaar van, 1999, Politicide (Van Gennep)
Mintzberg, 1983, Structure in Fives (Prentice Hall)
Moerkerken, 2015, Hoe ik verander (Mediawerf)
Moeskops, 2012, Breekbare idealen. Hoe bestuurders en directeuren omgaan met illusies en desillusies, Goed Bestuur 2012/4, 36-42
Moorkamp, 2017, Self-designing networks and structural influences on safety. Developing a theory on the relation between organizational design and safety in temporary organizations that operate in a dynamic environment (diss. Delft)
Morgan, (1986), 2006, Images of organization (Sage)
Mul de, (1991), 1995, Het romantische verlangen (Kok Agora)
- , 2002, Cyberspace Odyssee (Klement)
- , 2009, Denken aan de Maas, TvF 2009/1, 5-9
Müller, 2012, Waardenloos (Barnyard)
Müller-Lauter (1971), Nietzsche. Seine Philosophie der Gegensätze und die Gegensätze seiner Philosophie (de Gruyter)
- , (1974), 1980, Nietzsches Lehren vom Willen zur Macht, in Salaquarda red., Nietzsche (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 234-288

N

Nagel, 1986, The view from nowhere (Oxford)
Nauta, 1960, De mens als vreemdeling (Van Oorschot)
- , 1981, De gerealiseerde utopie (Van Gennep)
- , 2000, Onbehagen in de filosofie (Van Gennep)
Nicolini, 2012, Practice theory, work and organisation (Oxford)
Nierop van, 1981, Inleiding bij Schopenhauer, De wereld een hel (Boom), 7-40
- , 1996, Subjectiviteit en illusie, TvF 1996/4, 631-643
- , 1997, Humanisme tussen aanhalingstekens. Heidegger’s Brief über den Humanismus, TvF 1997/4 702-715
Nietzsche, Sämtliche Werke, Studienausgabe, Band 1, 5, 11, 15 (dtv de Gruyter)
Nieuwstadt van, 1997, De verschrikkingen van het denken (Historische uitgeverij)
- , 2014, Denken dat zelf een doen is. Adorno voor en na. (Tekst uitgesproken bij de presentatie van de Nederlandse vertaling van Adorno’s Negative Dialektik, 13/9/2014)
Noordegraaf et al, 2011, Werk in verwarring. Over verplichtende, versnipperde en verbindende professionalisering, in M&O
Nuchelmans, (1971), 1981, Strawson in Filosofen van de 20e eeuw, (7e druk, 49-61, Van Gorcum)
Nussbaum, 1986, The fragility of goodness (Cambridge)
- , 1990, Love’s knowledge (Oxford)
- , 1994, Therapy of desire (Princeton)
- , 2001, Upheavels of thought (Cambridge)

O

Ortmann, 2015, Tertium Datur, in Conrad e.a., Management zwischen Reflexion und Handeln, p. 1-40 (Springer)
Orton en Weick, 1990, Loosely Coupled Systems: A Reconceptualization. The Academy of Management Review; 203-223.
van Oss en van ‘t Hek, 2009, Onveranderbaarheid van organisaties (Mediawerf)
- , 2012, Ondertussen in de organisatie (Mediawerf)
- , 2014, Onderweg (Vakmedianet)
Osterlander en Pigneur, 2009, Business Model Generation (Wiley)

P

Parker et al, 2016, Platform revolution (Norton)
Pels, 1997, Reflexiviteit: één schepje er bovenop! Krisis 68, 67-86
Peperstraten van, 2005, Sublieme mimesis (Damon)
Pippin, 1991, Modernism as a philosophical problem (Blackwell)
Pott, 1992, De liefde van Alcibiades (Boom)
Prins, 2007, Uit verveling (Klement)
- , 2009, De eigen tijd in vermoedens gevat, TvF 2009/1, 37-59

R

Raedts, 2011, De ontdekking van de middeleeuwen (Wereldbibliotheek)
Reed, 1996, Organizational theorizing: a historically contested terrain, in Handbook of Organization Studies (Sage)
Regtering, 2009, De ziel leiden (psugagogia) of met taal je eigen illusies sturen? (ongepubliceerd)
- , 2012, Denken in het ondertussen (in van Oss en van ’t Hek, 2012)
Regtering, Dekkers, Slagmolen, 2008, Cultuurmakers: reflecteren en vormgeven, in M&O 2008 (4) 317-334
Ricoeur, 1983, Temps et récit (tome 1) (Seuil)
RMO, Tegenkracht organiseren (RMO)
Robeyns, 2009, De rol en beperkingen van ideaaltheorieën van rechtvaardigheid TvF 2009/1, 61-87
Romein, (1967), 1976, Op het breukvlak van twee eeuwen (Querido)
Rosa, 2016, Resonanz. Eine Soziologie der Weltorientierung (Suhrkamp)
Rouse, 2007, Practice Theory. Division I Faculty Publications. Paper 43. http://wesscholar.wesleyan.edu/div1facpubs/43
Rouwette, E, 2017, Taaie vraagstukken: van zwart-wit naar kleur, in M&O 71/2, 54-71

S

Safranski, (1987), 1993 Hoeveel waarheid heeft de mens nodig? (Rodopi)
- , 1994, Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit (Hanser)
- , (1997), 1998, Het kwaad. Het drama van de vrijheid (Atlas)
- , 2000, Nietzsche. Biographie seines Denkens (Hanser)
- , 2007, Romantik. Eine deutsche Affäre (Hanser)
- , 2013, Goethe. Kunstwerk des Lebens (Hanser)
Schatzki e.a., (2001), 2005, The practice turn in contemporary theory (Routledge)
Scheffer, M., 2009, Critical transitions in nature and society (Princeton)
Scheffer, P, 2014, Alles doet mee aan de werkelijkheid (Bezige Bij)
- , 2016, De vrijheid van de grens (Maandvandefilosofie)
Scherzberg, (2002) 2011, Systemtheorie als sozialtheoretische Grundlage der Verwaltungslehre, in Mehde u.a., Staat, Verwaltung, Information, 767-794 (Duncker & Humblot)
Schie van, 2018, The hyperreality of the datafied self (masterthesis UvA)
Schopenhauer, 1981, De wereld een hel (Boom)
Schorske, 1981, Fin de siècle Vienna (Vintage)
Schuiling, Heine (red.), 2005, Leren stimuleren (van Gorcum)
Schumacher, 2011, The autopoiesis of architecture (Wiley)
Schuyt, 2010, Het spoor terug. J.B. Charles | W.H. Nagel 1910-1983 (Balans)
Scruton, 1981, Modern philosophy (Penguin)
Sen, 2009, The idea of justice (Allen Lane)
Sennett, 2006, The culture of the new capitalism (Yale)
- , 2013, Together (Penguin)
Simon, (1947), 1977, Administrative behavior (Free Press)
Sitter de, 1995, De onzichtbare hand, afscheidsrede, in F.M. van Eijnatten (red.), Als het maar stroomt. Ulbo de Sitter, laveren tussen simpel en complex (van Gorcum)
Slatman, 1997, Zien en Zijn. Merleau-Ponty’s ontologie van ontwijkende zichtbaarheid, TvF 1997/2, 276-303
- , 2017, De geest voorbij. oratie Universiteit Tilburg (jennyslatman.nl)
Slob, 2006, Meeting of minds, Krisis 2006/3, 80-84
- , 2016, Hersenbeest (Lemniscaat)
Sloterdijk, 1983, Kritik der zynischen Vernunft (Suhrkamp)
- , 1999, Regels voor het mensenpark (van Gennep),
- , 2009, Du musst dein Leben ändern (Suhrkamp)
Smid, 2018, Veranderkunde in Nederland, in M&O 2018/1, 53-72
Smid en Rouwette, 2009, Ruimte maken voor onderzoekende professionaliteit (van Gorcum)
Smits, 2010, Ambidextrous marketing organizations to support product innovation : a case study in the chemical industry (diss. Nijmegen)
Solomon, 1987, From Hegel to existentialism (Oxford)
Sonderegger, 2011, Essay und System, in Adorno Handbuch (Springer), 427-431
Spanjersberg e.a., 2016, Systeemdenken in de praktijk. De kunst van het verbinden (Stili Novi)
Sperna Weiland, 1999, De mens in de filosofie van de twintigste eeuw (Meulenhoff/Kritak)
Stabell, Fjeldstadt, 1998, Configuring value for competitive advantage, Strategic Management Journal
Starmans, 2013, Voorbij de zuilen van Hercules, in Filosofie 23/1, 46-52
Stegmaier, 2012, Wie leben wir mit dem Nihilismus? TvF 74/2, 319-338
Stel M., 2014, Achter de maskers van het surrealisme (masterthesis Utrecht)
Stel N., 2017, Governing the gatherings (diss. Utrecht)
Steunebrink, 1991, Kunst, utopie en werkelijkheid (diss. Tilburg)
- , 2007, De éénwordende wereld en de vraag naar oorsprong en doel van de geschiedenis, Filosofie (themanummer Jaspers), 17/3, 4-11
Strawson, (1959),1974, Individuals (Methuen UP)
- , (1974), 1976, Freedom and resentment (Methuen UP)
Streeck, 2013, Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus (Suhrkamp)
Strikwerda, Organization Design in the 21st Century: from structure follows strategy to process follows proposition (Draft 2012).

T

Takahashi, 2016, Strategy and Structure Follow Technology: A Spinout Proposition of J. D. Thompson’s Organizations in Action, Annals of Business Administrative Science 15, 15–27.
Taleb, 2013, Anti fragiel (Nieuwezijds)
Taminiaux, (1992), 2000, Het Thracische dienstmeisje en de professionele denker (Sun)
Taylor, 1989, Sources of the self (Princeton)
- , (1991), 1994, De malaise van de moderniteit (Kok Agora Pelckmans)
- , 1995, Philosophical arguments (Harvard)
Thompson, (1967), 2003, Organizations in action. Social science bases of administrative theory (Transaction Publishers)
Thornhill, 2002, Karl Jaspers: politics and metaphysics (Routledge)
Tomasello, 2014, A natural history of human thinking (Harvard)
Toulmin, 1990, Kosmopolis. Verborgen agenda van de moderne tijd (Kok Agora DNB Pelckmans)
- , 2001, Terug naar de rede (Agora/Pelckmans)
Tonkens, 2003, Mondige burgers, getemde professionals (NIZW)
Turilli en Floridi, 2009, The ethics of information transparancy, in: Ethics and Information Technology, 11/2, 105-112

U

Unger, 2007, The self awakened. Pragmatism unbound (Harvard)

V

Vanheeswijck en De Dijn, Vloeibare waarden?, in TvF, 2015/1
Verbeek, 2007, Techniek en existentie. Over de techniekfilosofie van Karl Jaspers, Filosofie (themanummer Jaspers) 17/3, 17-22
- , 2011, Moralizing Technology. Understanding and designing the morality of things (Chicago)
Verbrugge, 2004, Tijd van onbehagen (Sun)
- , 2013, Staat van verwarring (Boom)
Verhaeghe, 1998, Liefde in tijden van eenzaamheid (Acco)
- , 2012, Identiteit (Bezige Bij)
Voegelin, 1999, Order and history, volume V, In search of order (Collected Works 18, Missouri)
Volberda en Bosman, 2011, Innovatie 3.0 (Mediawerf)
Vos de, 2011, Psychologisering in tijden van globalisering (Garant)
Vriend, 2013, Het nieuwe land (Balans)
Vriens, Achterbergh en Gulpers, 2016, Virtuous structures, in: Journal of Business Ethics (online 19 april 2016)
Vries, de, 1991, ‘Hoe te leven’ in een technologische cultuur, in Krisis 45, 34-46 (ook in: 1999)
- , 1999, Zeppelins. Over filosofie, technologie en cultuur (Van Gennep)

W

Waanders, 2013, Existentiële metafysica: sporen van transcendentie in de filosofie van Karl Jaspers (masterthesis filosofie, Leuven; academia.edu)
- , 2018, Sporen van transcendentie. De filosofie van Karl Jaspers (Gompel-Svacina)
Wachter De, 2012, Borderline times (Terra-Lannoo)
Weggeman, 2007, Leidinggeven aan professionals? Niet doen! (Scriptum)
Weick, 1995, Sensemaking in organizations (Sage)
Weick, Sutcliffe, 2001 Managing the unexpected; Assuring high performance in an age of complexity (Jossey-Bas)
Wesseling, 2008, Zoon en vader. Vader en zoon (Bert Bakker)
Wiggershaus, 1986, Die Frankfurter Schule (Hanser)
Williams, (1973), 1976, Problems of the self (Cambridge)
- , (1961), Strawson on Individuals, in Problems of the self, 101-127
- , (1978), Descartes (Penguin)
- , (2002), 2004, Truth and truthfulness (Princeton)
Winby en Albers Mohrman, 2018, Digital sociotechnical systems design, Journal of Applied Behavioral Sciences
Witteveen, 2014, De wet als kunstwerk (Boom)
Wittgenstein, (1954), 1971, Philosophische Untersuchungen (Suhrkamp)
Wolthuis, 2009, Jon Elster, Reason and rationality, Rechtsfilosofie & Rechtstheorie 3, 263-265

IJ

IJsseling, 1990, Mimesis. Over schijn en zijn (Ambo)

Z

Zonderland, 2012, Curing the queu (diss. Universiteit Twente)
Zwart, 1995, Technocratie en onbehagen (Sun)
- , 1999, Denkstijlen (Valkhofpers)
Zijderveld, (1966), 1974, Institutionalisering. Een studie over het methodologisch dilemma der sociale wetenschappen (Boom)